2018 © Copyrights HelliT. Proudly created with Wix.com

 

Nezisková organizace podporující    mimořádné  hudební talenty

Eximie, o.p.s. pomáhá hudebně nadaným a talentovaným žákům a studentům hudby. Naše podpora je určená   výjimečným talentům. Kromě dětí ze sociálně znevýhodněných podmínek jsme do projektu zahrnuli i děti z běžných českých rodin. V těchto případech je podpora určená k pokrytí tzv. mimořádných výdajů, jako jsou speciální kurzy, cestovní náklady a vybavení, které významně přesahuje finanční možnosti jejich rodin. 

V uměleckém směru je pro rozvoj talentu velmi důležitá účast na uměleckých interpretačních soutěžích, domácí i zahraniční stáže, workshopy a kursy vedené uznávanými hudebními kapacitami, vystoupení na prestižních pódiích, a mnoho dalších činností. Tyto aktivity jsou významným faktorem pro jejich budoucí profesionální hudební dráhu. Studenti se poznávají se zkušenými umělci, naučí se pohybovat v prostředí soutěží a koncertních sálů, zdokonalí se v cizích jazycích, osamostatní se a v neposlední řadě mohou také najít nové kamarády muzikanty.

KOMU SMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

Eximie o.p.s. zajišťuje finanční podporu dětem a mladistvým určenou k rozvíjení jejich mimořádného nadání. Výběr jednotlivých kandidátů probíhá na základě doporučení předních  českých hudebních odborníků (profesionálních umělců,  pedagogů z uměleckých škol – např. Pražská konzervatoř, atd.)

JAKOU KONKRÉTNÍ PODPORU POSKYTUJEME

Peněžní podpora je určena k financování studia a nákladů spojených s rozvojem nadání našich adeptů. Jedná se zejména o položky jako např. školné na uměleckých školách, kurzy, workshopy, soustředění, atd. Dále pomůcky ke studiu, příspěvek na hudební nástroje a jejich komponenty, noty, apod.)  ostatní náklady (náklady na ubytování a dopravu v rámci soutěží, workshopů, soustředění, koncertů pro adepty a jejich doprovod v ČR i mimo ni.                                    

Podílíme se především na pokrytí tzv. mimořádných výdajů, které významně přesahují finanční možnosti jejich Jsou to například speciální kurzy pod vedením předních českých i zahraničních umělců, workshopy, soutěže, s tím spojené cestovní náklady a vybavení, a další položky, které jsou důležité pro rozvoj talentu. Ve vybraných případech, jsou to také příspěvky na bydlení, dopravu a stravu v rámci studia na umělecké škole.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now