2018 © Copyrights HelliT. Proudly created with Wix.com

 

Podporujeme mimořádné hudební talenty

NÁŠ CÍL

Eximie, o.p.s. pomáhá mimořádně nadaným žákům hudby a vybraným studentům Pražské konzervatoře.

KOHO PODPORUJEME

Hudební talenty, ze znevýhodněných podmínek, ale i z běžných českých rodin. 

JAK PODPORUJEME

Finanční podpora je určena k finan-cování studia, a s ním spojených aktivit. 

 Děkujeme i za Váš příspěvek na náš  účet 262610036/5500, Raiffeisen bank
Děkujeme všem partnerům, za podporu našich Eximies

Zvláštní poděkování paní prof. Ing. Evě Kislingerové, CSc., náměstkyni primátorky hl. m. Prahy  za udělenou záštitu nad benefičním koncertem Tóny babího léta.

Podívejte se na záznam z našeho benefičního koncertu:
https://www.youtube.com/watch?v=mOwy_m9RtBI
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now